AKTUÁLNE

Informácia pre starostov a primátorov

Čoskoro doplníme komplexné informácie o možnostiach výstavby nájomných bytov a ich financovaní prostredníctvom nenávratnej dotácie a úveru zo ŠFRB.
Pridáme tiež naše skúsenosti s touto formou výstavby.