Byty v Mýtnej odovzdané

Dňa 21.4.2015 sa konala kontrola realizovaných bytov. Všetky byty boli odovzdané bez závad a nedorobkov a sú pripravené na nasťahovanie nájomníkov. 
V správe z kontroly je konštatované, že "stavebné práce sú prevedené vo vysokej kvalite" a stavba bola navrhnutá do súťaže "Progresívne a cenovo dostupné bývanie v roku 2015".
Fotky z dokončenej stavby nájdete v časti REFERENCIE.
(22. 4. 2015 15:40:43) » archív noviniek