Rekonštrukcia rodinného domu v Prievidzi

Rekonštrukcia starého rodinného domu podľa individuálneho projektu, ktorý sa nesie v modernom duchu.

Druhé nadzemné podlažie bude vystavané z nízkoenergetických panelov HIPS.Sedlová strecha bola demontovaná a nahradená plochou strechou. Dominantou celého projektu sú veľké pesklené plochy na druhom nadzemnou podlaží. Stavba bola odovzadná v štádiu hrubej stavby. 

» všetky referencie