Evanjelický kostol

28. marca sme začali realizovať projekt Evanjelického kostola v Žiari nad Hronom. Slávnostný začiatok týchto prác s vysvätením a modlitbou sa začal o deviatej ráno, za účasti pánov Petra Kevického konseniora zvolenského seniorátu evanjelickej a. v. cirkvi, Jána Sotáka kremnického farára, Petra Weisa dozorcu zboru v Kremnici a pani Eleny Bórikovej kurátorky žiarskej evanjelickej cirkvi a. v., samozrejme aj účastníkov žiarskych veriacich.

Po modlitbách pristúpili cirkevní hodnostári k symbolickému priamo fyzickému začatiu stavby a položili základný kameň kostola.

Autorom diela je architekt Milan Schwarz z Komárna,plánované náklady na hrubú stavbu sú viac ako 265 tisíc Euro a táto by mala byť ukončená v septembri tohto roku.

Ako ukazujú fotografie už niekoľko hodín po slávnostnom začatí stavby bol na stavenisku čulý ruch. V galérii nájdete fotografie zo slávnostného zahájenia stavby a priebeh stavbených prác do 8.4.2011. Postupne budeme prisávať aktuálne fotografie z výstavby. 

» všetky referencie