Bytový dom Mýtna

Stavba bytového domu je ukončená. Kolaudácia aj odovzdanie prebehli bez závad, byty sú pripravené k nasťahovaniu nájomníkov.
Dňa 21.4.2015 sa konala kontrola realizovaných bytov. Všetky byty boli odovzdané bez závad a nedorobkov a sú pripravené na nasťahovanie nájomníkov. 
V správe z kontroly je konštatované, že "stavebné práce sú prevedené vo vysokej kvalite" a stavba bola navrhnutá do súťaže "Progresívne a cenovo dostupné bývanie v roku 2015".
» všetky referencie