Hrubá stavba

- nastupujeme na zaizolovanú základovú platňu


 • nosné obvodové steny zo sendvičových panelov OPS 300
 • vnútorné nosné steny a priečky z muriva SENDVIX
 • drevený trámový strop z konštrukčných hranolov KVH(w =15%)
 • strecha šikmá/plochá, u šikmej strechy betónová krytina KM Beta elegant
 • strešný presah- tatranský profil
 • žľaby a zvody poplastovaný pozink vo farbe krytiny
 • plastové okná s izolačným trojsklom
 • vchodové dvere- hliníkové zateplené
 • vnútorné betónové schody/2podlažný RD/
 • VRN

Holodom

- nastupujeme na zaizolovanú základovú platňu
- obsahuje oproti predošlému navyše


 • povrchová úprava vonkajších stien- zateplenie hr. 50 mm, presieťkovanie – pripravené pod finálnu povrchovú úpravu
 • úprava vnútorných stien- príprava pod finálnu omietku
 • strop –sadrokartónový podhľad
 • podlaha prízemia v skladbe : tepelná izolácia EPS hr. 120 mm, PE fólia, poter hr. 70 mm vystužený kari sieťou
 • podlaha na poschodí v skladbe : kročajová izolácia hr. 30 mm, PE fólia, poter hr. 70 mm vystužený kari sieťou /u podlažných RD/
 • zateplenie stropu hr. 300 mm /1podlažný RD/
 • zateplenie strechy hr. 300 mm/2podlažný RD/
 • kompletná elektroinštalácia, bleskozvod
 • rozvod vody a vnútorná kanalizácia
 • vykurovanie- podlahové teplovodné, elektrický kotol s automatickým nastavením výkonu 3-12 kW
 • ohrev TUV v elektrickom bojleri 160 l
 • komín
 • VRN

Dom na kľúč

- nastupujeme na zaizolovanú základovú platňu
- obsahuje oproti predošlému navyše


 • interiérové dvere- fóliované, zárubňa obložková
 • vnútorná stierka stien minerálna škrabaná hr.1,2 mm
 • obklad schodiskových stupňov drevom, zábradlie v kombinácii drevo- nerez
 • dlažba- do 22 €/ m2
 • laminátová podlaha- do 14 €/ m2
 • obkladačky- do 23 €/ m2
 • sanitárne a zariaďovacie predmety- umývadlo keramické, vaňa akrylátová, batérie nerezové pákové, wc geberit
 • povrchové úpravy stien –minerálna škrabaná omietka
 • maľby
 • VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

Cena u všetkých variant vyhotovenia obsahuje všetky vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) spojené s realizáciou:


 • zariadenie staveniska, mobilné WC
 • ubytovanie a diéty pracovníkov
 • doprava materiálu na stavbu kdekoľvek v SR
 • lešenie v potrebnom rozsahu
 • odvoz a uskladnenie odpadu, poplatky za skládku
 • revízia elektriny a bleskozvodu
 • tlakové skúšky vody a vykurovacieho systému
 • skúšky tesnosti kanalizácie

Základové konštrukcie nie sú premetom nacenenia nakoľko ich cena je závislá od konkrétnych geologických pomerov, sklonu pozemku a ďalších faktorov. V prípade záujmu Vám základové konštrukcie naceníme samostatne po obhliadke pozemku resp. po dodaní potrebných podkladov. Rovnako vieme zabezpečiť realizáciu základov.