o technológii...

Tento systém spája výhody hyperizolačných montovaných obvodových stien, ktoré neprepustia teplo smerom von, s masívnymi vnútornými stenami, ktoré vyrobené teplo dokážu akumulovať a udržiavať tak dlhodobo tepelnú pohodu. Tepelný odpor hotovej obvodovej steny má hodnotu R=7,5 m2K/W, akumulačná schopnosť vnútorných stien z vápennopieskových tehál patrí medzi absolútnu špičku na súčasnom stavebnom trhu. Táto kombinácia použitých materiálov je podľa súčasných poznatkov ideálna na výstavbu NED domov.