výhody

Krátka doba výstavby

Výstavba suchým systémom z panelov OPS 300 umožňuje podstatne skrátiť dobu realizácie stavby, zároveň je možná realizácia v poveternostných podmienkach, v ktorých klasické mokré procesy nie sú odporúčané. Navyše použitie panelov štandardnej šírky 50 cm umožňuje ešte stále dostatočnú variabilitu oproti celostenovým panelovým systémom. To vytvára predpoklad prispôsobenia tohto stavebného systému prakticky akémukoľvek projektovému riešeniu stavby.

Nízke energetické náklady

Vlastnosťou, ktorá si zasluhuje mimoriadnu pozornosť je hlavne veľký tepelný odpor Rmin. = 6,0 m.K.W, čo je dvojnásobok doporučenej hodnoty pre obvodové steny bežných stavieb. Umožňuje realizovať stavby s malými energetickými nárokmi, s vykurovacími zdrojmi veĺmi malých výkonov ( 4 - 6 kW ), ktoré umožňujú použitie netradičných foriem vykurovania s využitím alternatívnych zdrojov energie, ako solárny ohrev, vykurovanie biomasou, tepelnými čerpadlami a pod. Použitím nášho stavebného systému v spojení s vhodne zvoleným spôsobom vykurovania a núteného vetrania umožňuje realizovať stavby, ktoré sú zaradené v energetickej triede "A"- nízkoenergetické a pasívne domy.

Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente Energetický audit (242 kB).

Vysoká požiarna odolnosť

Požiarna odolnosť nosných obvodových stien je a 120 minút, čo je 4 násobná hodnota požadovanej úrovne pre stavby rodinných domov. Takáto vlastnosť je veľmi potrebná z hľadiska ochrany ľudí a majetku. Najväčiu zásluhu na tom majú drevocementové dosky s povrchovou omietkou, ktoré chránia polystyrén aj drevenú nosnú konštrukciu tak, že aj po uvedenej expozícii zaťaženia ohňom je stena nosná, bez mechanického porušenia vonkajšieho povrchu a s minimálnym zvýšením teploty tohto povrchu. Pritom sa netvorí skoro žiadny dym, čo je tiež veľmi dôležité pri ochrane zdravia a životov osôb žijúcich v stavbách z týchto materiálov, ako aj pre ochranu životného prostredia.

Ekologická nezávadnosť

Zdravotná neškodnosť je veľmi dôležitý faktor pre dobré bývanie. V našej konštrukcii sa využívajú zdravotne neškodné dosky KRUPINIT, vyrábané z dreva a cementu bez škodlivých prísad. Tieto sa vo svete vyrábajú už viac ako 70 rokov a sú tak dostatočne overené v praxi. Významnou vlastnosťou systému je odolnosť proti drevokaznému hmyzu, hlodavcom, vtákom, hubám a pliesňam. Panely sú vhodné aj z hľadiska hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj dlhej životnosti. Okrem spomínaných vlastností majú tieto dosky dobré zvukovoizolačné parametre, ich zvuková nepriezvučnosť je až 44 dB. Tieto vlastnosti významne prispievajú k zabezpečeniu zdravého bývania.